Energifonden Skive søger innovativ projektchef indenfor bioøkonomi og landbrug

Energifonden Skive - Tuesday, May 4, 2021

Kan du se dig selv som katalysator for innovation & synergier inden for bioøkonomi- og landbrug?

 • Vil du være med til at udvikle og drive fremtidens projekter indenfor bæredygtige klimaløsninger?
 • Har du viden og erfaring indenfor bioøkonomi eller landbrug – koblet med en innovationsbaggrund?
 • Er du stærk til at skabe relationer på alle fronter – både på den politiske arena, forskningsmiljøet, erhvervslivet og de lokale landmænd?
 • Evner du at gå i front med fokus på at etablere bæredygtige partnerskaber og synergier?
 • Ønsker du et spændende job som du selv i høj grad vil være med til at skabe i samspil med fondens ledelse?

 

Energifonden Skive er på vej mod nye mål

Energifonden Skive er en erhvervsdrivende fond. Fonden udvikler projekter, der bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer med afsæt i Skiveegnens ressourcer. Fonden har i løbet af de seneste 5 år fokuseret intenst på udvikling og overlevering af aktiviteter i GreenLab Skive. Resultatet er en anerkendt succes såvel på reel erhvervsudvikling som på skabelsen af konkrete løsninger til nutidens store udfordringer på klimaområdet. Med GreenLab er der skabt og tiltrukket nye virksomheder og arbejdspladser med aktiviteter, der rækker langt ud over regionen - på nogle områder også internationalt.

 

Fondens bestyrelse har med en ny strategi sat retningen mod at skabe nye initiativer på klimaområdet indenfor rammerne af fondens fundats og på tværs af klima-, energi- og miljøsektorerne. Der vil fortsat være tale om initiativer, der med afsæt i Skiveområdet skaber løsninger på nationale og globale udfordringer på de tre områder. Fondens samarbejdsrelationer og udviklingsprojekter har således fokus på både lokal forankring og internationale perspektiver.

 

Fonden arbejder henimod initiativer, der fremmer konkrete klimaløsninger, aktuelt med særligt fokus på 4 sektorer: Bioøkonomi & landbrug, Cirkulær økonomi plast & genbrug, Industri & energi og Transport & energi.

 

 

Rolle og ansvar

Med reference til fondsdirektøren, står du for ledelsen af fondens strategiske satsning på Bioøkonomi- og landbrugsområdet. Dette omfatter:

 

 • Lede Bioøkonomi- og Landbrugsinitiativet strategisk og operationelt
 • Udvikle strategi og handlingsplan for initiativet – i samarbejde med direktør og bestyrelse
 • Udarbejde en prioriteret og bæredygtig portefølje af konkrete aktiviteter
 • Udvikle fondens rolle som relevant spiller og samarbejdspartner på feltet
 • Udvikle fondens rolle som ”mødested” for ideer indenfor bioøkonomi og landbrug forankret i Skive
 • Varetage projektledelse for de aktiviteter fonden konkret er engageret i
 • Udbygge fondens relationer til potentielle finansieringskilder indenfor området
 • Positionere, sammen med direktøren, fonden som seriøs medspiller på bioøkonomi og landbrug.

Fonden lægger vægt på, at fondens sekretariat og bestyrelse er kendt som et samlet team, der i samarbejde med relevante parter ambitiøst forfølger en tydelig retning, er klar til at løse udfordringer og fanger muligheder i den takt, de kommer.

For rette person, er det et meget spændende job, som kan og skal udvikles og tilpasses løbende, og som giver basis for attraktive referencer og erfaringer på felter, som i de kommende år kun bliver stadig mere relevante.

 

Kvalifikationer

Til denne stilling kan der være mange indgange, og du har måske en uddannelsesmæssig baggrund indenfor biotech, biogas eller som forstkandidat, agronom eller lignende. Du kan også have opnået viden og erfaringer fra praksis, og det som vi vægter højest er erfaringer og viden fra området kombineret med dine innovationsevner. Vi søger en kandidat der har:

 

 • En god track-record på relevant projekteksekvering indenfor bioøkonomi og landbrug
 • Stærke relationskompetencer og evner at skabe netværk og synergier – lokalt, regionalt, nationalt og globalt
 • Et innovativt mind-set samtidig med at du kan omsætte tankerne til konkrete handlinger
 • Gode dansk- og engelskkompetencer – både skriftligt og mundtligt
 • Forståelse for – og gerne erfaring med EU-fonde og ansøgninger samt andre investeringsmuligheder.

 

Lokation

Energifonden Skive har kontor nord for Skive i samme bygning som GreenLab og har energiparken som nabo.

 

Ansøgning

Energifonden Skive søger kolleger, som er drevet af at udvikle bæredygtige klimaløsninger. Kan du se dig selv ind i ovennævnte rolle, vil vi meget gerne modtage dit CV med en ansøgning, hvor du fortæller os, hvorfor du også er drevet af bæredygtige klimaløsninger, og hvordan du kan bidrage til dette.

 

Ansøg: Klik her for at søge jobbet online
Deadline: Hurtigst muligt
Start: Snarest muligt
Spørgsmål: Kontakt ekstern konsulent Kirsten Nielsen, kirsten@relationhub.dk eller +4561312403          

Sammen med engagerede parter udvikler Energifonden Skive større grønne projektinitiativer

Om Fonden

Aktuelle og tidligere initiativer