Klimafonden Skive udvikler bæredygtige klimaløsninger og skaber lokal vækst

Vi faciliterer og indgår i en lang række samarbejder

Offentlige og private samarbejder i lokalt samspil

Nationale fonde og forskningsmiljøer

Projekter på tværs af geografi, brancher og sektorer

Aktiviteter

Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond. Fonden udvikler projekter, der bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer med afsæt i Skiveegnens ressourcer og indenfor fire indsatsområder.

Fondens strategi

Industri og
energi

Bioøkonomi og landbrug

Cirkulær økonomi, plast og genbrug

Transport og
energi

Sammen med engagerede parter udvikler Klimafonden Skive større grønne projektinitiativer

Om Fonden

Aktuelle og tidligere initiativer