Energifonden Skive er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at løfte den generelle viden om klima-, energi- og miljøspørgsmål i Skive kommune, og blive en afgørende faktor for at eksisterende og nye virksomheder kender Skive som Danmarks ”Green Tech Valley”.

Energifonden Skive har gennem de sidste år haft sit fokus på udviklingen af erhvervsparken GreenLab Skive. Læs mere om GreenLab Skive på www.greenlab.dk.

Steen Hintze har fået nyt job

Stort tillykke til Steen med den nye spændende udfordring på Hanstholm Havn. Vi ønsker ham god vind med næste skridt i karrieren og vil nok følge lidt med i fremdriften fra sidelinjen.

Vi siger Steen en stor tak for en ekstraordinær indsats og for skabelsen af resultater ingen for få år siden troede var mulige. Det har været en maraton med en del indlagte sprinter og til tider mere været et hækkeløb.

Steen har tænkt og levet GreenLab 24-7 de sidste 5 år. Han kan i Kåstrup i dag se rigtige virksomheder vokse op. Og vigtigt, vi andre sidder ikke tilbage med kun nogle ”streger på et papir”. Vi er overbevist om, at der fremover kommer mange flere spændende grønne virksomheder, når han kører forbi og kigger ind.

Steen har, som det vil være mange bekendt, gjort et uvurderligt - ofte undervurderet - stort arbejde med at få etableret ny erhvervsaktivitet i Skive. Særligt har han stået bag skabelsen af det strategiske og formelle grundlag for GreenLab og er arkitekten bag etableringen af de første virksomheder her.

Det er et stort og værdifuldt bidrag til udviklingen ikke kun i Skive, men også til at Skive i løbet af de sidste 5 år er kommet tydeligere på den nationale dagsorden, herunder senest den PtX-dagsorden, som alle nu taler om, men få troede på for et år siden.

Vi har i bestyrelsen været glade for samarbejdet og stolte over de skabte resultater og det grundlag vi i GreenLab og Skiveområdet kan arbejde videre på.

På bestyrelsens vegne.

Stig P. Christensen

Rammer og
vækst


Fonden vil skabe rammer og vækstbetingelser for lokale virksomheder inden for grøn teknologi og bæredygtighed. 

Identificering og implementering


Fonden vil støtte op om identificering og implementering af energieffektiviserende tiltag for eksisterende virksomheder.

Samarbejde og økonomisk støtte


Fonden vil økonomisk støtte nye og innovative tiltag og indgå i samarbejder om nye udviklingsprojekter.

Organisation


Energifonden Skives bestyrelse består af 7 medlemmer, der er udpegede i henhold til fondens vedtægter. 
Den daglige drift varetages af fondens sekretariat.

 • Stig P. Christensen - Bestyrelsesformand

  Bestyrelsesformand

  Stig P. Christensen

 • Toke Foss - Næstformand

  Næstformand

  Toke Foss

 • Peder Chr. Kirkegaard - Bestyrelsesmedlem

  Bestyrelsesmedlem

  Peder Chr. Kirkegaard

 • Martin Romvig - Bestyrelsesmedlem

  Bestyrelsesmedlem

  Martin Romvig

 • Holger Blok - Bestyrelsesmedlem

  Bestyrelsesmedlem

  Holger Blok

 • Jens Lundsgaard - Bestyrelsesmedlem

  Bestyrelsesmedlem

  Jens Lundsgaard

 • Claus Nielsen - Bestyrelsesmedlem

  Bestyrelsesmedlem

  Claus Nielsen

Bestyrelsens CV (PDF)